KHÁI QUÁT

Tất cả những điều khoản về việc sử dụng singbui.com để đặt, thanh toán, thanh toán nhanh Vé sử dụng dịch vụ và các dịch vụ khác (“Điều khoản sử dụng singbui.com hoặc “Điều khoản sử dụng”) được đăng tải trên trên trang website www.singbui.com và được cung cấp bởi đội ngũ của singbui.com.

Với vai trò là đại lý của các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch, singbui.com không chịu trách nhiệm về mức độ và chất lượng trong việc thực hiện hợp đồng của các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch. Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông qua phiếu sử dụng sản phẩm (Voucher) với các Đại lý – Tổ chức – Công ty du lịch là do người sử dụng trang web của singbui.com ký kết với các Đại lý – Tổ chức – Công ty du lịch.

Trong Điều khoản sử dụng singbui.com, cụm từ “Bất khả kháng” bao gồm: tất cả những sự kiện không thể chống cự hoặc ngăn cản được, đặc biệt là các sự cố như: chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, núi lửa phun trào, các cuộc tấn công khủng bố, đình công, tuyết lở, cũng như hacker tấn công trên mạng lưới Internet hay các virus vi tính làm tắc nghẽn việc cung cấp dịch vụ.

Hỗ trợ singbui.com thực hiện các trách nhiệm của mình theo Điều khoản sử dụng singbui.com bằng điện thoại hoặc tại địa chỉ của singbui.com:

Người sử dụng, theo định nghĩa của singbui.com, là bất kỳ cá nhân, pháp nhân hoặc các tổ chức không có tư cách pháp nhân sử dụng các dịch vụ của singbui.com.

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chấp nhận Điều khoản sử dụng singbui.com là điều kiện cần thiết để sử dụng các dịch vụ của singbui.com. Điều khoản sử dụng singbui.com được đăng tải trên trang www.singbui.com/dieu-khoan-su-dung và ở phần cuối trang (footer) của trang web www.singbui.com. Người sử dụng cần tuân theo các điều khoản này từ thời điểm bắt đầu sử dụng trang web của singbui.com và các dịch vụ của trung tâm hỗ trợ singbui.com.

ĐẶT VÉ (BOOKING) là việc người sử dụng vào trang web của singbui.com để mua Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác theo các tiêu chí (ví dụ: Tour, Vé tham quan, Vé chương trình, số lượng hành khách, ngày khởi hành ) do người sử dụng lựa chọn. Sau khi thực hiện tất cả các thao tác cần thiết, hệ thống singbui.com sẽ gửi yêu cầu xác nhận trong đó thông báo yêu cầu của quý khách đã thành công hoặc thất bại. Trong trường hợp thành công, hệ thống sẽ thông báo chi tiết ĐẶT VÉ từ hệ thống của Singbui. Trong trường hợp thất bại, khách hàng cần hiểu rằng ĐẶT VÉ cho yêu cầu của quý khách chưa tồn tại.

Người dùng cần đọc và chấp nhận các điều kiện liên quan tới ĐẶT VÉ Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác và các dịch vụ khác trên trang web của singbui.com.

Để thực hiện việc ĐẶT VÉ cho Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác, người sử dụng cần có một địa chỉ thư điện tử (e-mail) hoặc một số điện thoại đang hoạt động. Người sử dụng đồng ý rằng tất cả các giao dịch của singbui.com với người sử dụng sẽ được thực hiện thông qua thư điện tử và số điện thoại mà người sử dụng đã đăng ký với singbui.com.

Người sử dụng đồng ý để singbui.com sử dụng các thông tin cá nhân mà người sử dụng đã cung cấp cho singbui.com trong phạm vi cho phép để thực hiện việc ĐẶT VÉ bao gồm cả việc khiếu nại về việc ĐẶT VÉ trong phạm vi kinh doanh của singbui.com.

QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Người sử dụng hoặc người có tên trên Vé sử dụng dịch vụ cần có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc xác nhận thông tin như: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, visa ngay tại thời điểm ĐẶT VÉ . Trong trường hợp ĐẶT VÉ các loại vé dành cho sinh viên, người sử dụng hoặc người có tên trên vé cần có thẻ sinh viên còn giá trị.

Người sử dụng tự chịu trách nhiệm nếu không có visa nhập cảnh và quá cảnh theo quy định. Người sử dụng chịu trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về yêu cầu visa trước khi thực hiện việc ĐẶT VÉ.

singbui.com không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc ĐẶT VÉ, không thể thực hiện được vì các lý do kỹ thuật (lỗi của các hệ thống quản lý chỗ của các nhà cung cấp dịch vụ) hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Trách nhiệm thực hiện các Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác thuộc về các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch mà người sử dụng đã đồng ý lúc ĐẶT VÉ. singbui.com không chịu trách nhiệm trong các trường hợp cụ thể dưới đây:

Khách hàng đã mua vé nhưng không đến đúng ngày khởi hành hoặc thời gian đã quy định trong chi tiết Vé;

Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng vé và không thực hiện hành trình hoặc thời gian theo vé đã mua;

Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng toàn bộ số lượng hành khách đã mua trên vé. Khách hàng bị từ chối do không có đầy đủ các giấy tờ cá nhân theo quy định (ví dụ: không có visa, visa giả, không có hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, thiếu các tài liệu cần thiết khi đi du lịch với trẻ vị thành niên.

Tất cả các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện sử dụng Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác sẽ do người sử dụng làm việc trực tiếp với các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch. Việc khiếu nại cần phù hợp với quy định của các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch.

singbui.com không chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng nếu nguyên nhân được xác định là do các trường hợp bất khả kháng.

Trong mọi trường hợp, mức độ bồi thường tối đa mà singbui.com bồi thường cho khách hàng là bằng mức Phí dịch vụ mà khách hàng đã trả cho singbui.com.

ĐẶT MUA VÉ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

ĐẶT VÉ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web của singbui.com hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ singbui.com để mua Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác của các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch theo các tiêu chí (ví dụ: Ngày khởi hành, số lượng hành khách) do người sử dụng lựa chọn.

Người sử dụng thực hiện việc ĐẶT VÉ thông qua webiste của singbui.com hoặc bằng cách gặp mặt trao đổi trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

Người sử dụng đồng ý các Điều khoản sử dụng singbui.com khi thực hiện việc ĐẶT VÉ với singbui.com.

Để thực hiện việc ĐẶT VÉ, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho singbui.com hoặc Trung tâm hỗ trợ singbui.com:

Thông tin cá nhân của Người sử dụng, đặc biệt là tên và họ, địa chỉ email và số điện thoại. Trong trường hợp Người sử dụng mua vé cho người khác thì Người sử dụng cũng cần cung cấp thông tin cá nhân của người trực tiếp sử dụng vé;

Yêu cầu về các dịch vụ bổ sung – Nếu Người sử dụng yêu cầu dịch vụ bổ sung;

Hình thức thanh toán.

Việc ĐẶT VÉ có thể sẽ không thực hiện được nếu Người sử dụng bỏ qua một trong bốn mục trên.

Để thực hiện việc ĐẶT VÉ, Người sử dụng cần cung cấp số một số thông tin liên quan tới việc lựa chọn Vé sử dụng dịch vụ của Người sử dụng như dưới đây:

Tên Tour, Vé tham quan, Vé chương trình và các sản phẩm ngành dịch vụ du lịch khác;

Ngày khởi hành hoặc Ngày sử dụng dịch vụ;

Số lượng người lớn (từ 12 tuổi trở lên), số lượng trẻ sơ sinh (0-2 tuổi), trẻ em (2-12 tuổi).

Khi bắt đầu thực hiện việc ĐẶT VÉ, Người sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo sự chính xác của tất cả các dữ liệu đã cung cấp. Khi quyết định thực hiện việc ĐẶT VÉ, Người sử dụng cần đặc biệt chú ý tới các thông tin có liên quan tới Giá vé, Phí dịch vụ, Tổng chi phí, điều khoản, điều kiện sử dụng Vé sử dụng dịch vụ của Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch và Điều khoản sử dụng singbui.com.

Giá vé mà Người sử dụng nhận được từ website www.singbui.com là do singbui.com xây dựng và singbui.com không đảm bảo rằng Giá vé này sẽ cố định. Giá vé chỉ được đảm bảo tại thời điểm xuất vé. Điều khoản này không áp dụng đối với Phí dịch vụ của singbui.com.

Thời hạn xuất vé cho các ĐẶT VÉ là trong vòng 1 ngày kể từ khi Singbui nhận được thanh toán. Thời hạn này có thể được thay đổi, rút ngắn và Người sử dụng cần tuân theo các thời hạn này.

Sau khi Người sử dụng đã nhận được xác nhận về việc ĐẶT VÉ, xác nhận về việc đã nhận được thanh toán từ singbui.com, nếu Giá vé hoặc thời hạn xuất vé thay đổi singbui.com sẽ ngay lập tức thông báo lại cho Người sử dụng. Trong trường hợp này Người sử dụng có quyền: Chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch thực hiện việc ĐẶT VÉ, thực hiện việc thanh toán và xuất vé theo thời hạn xuất vé mới hoặc hủy việc ĐẶT VÉ. Trong trường hợp Người sử dụng quyết định hủy việc ĐẶT VÉ, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã trả cho singbui.com. Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thay đổi giá vé cũng như thời hạn xuất vé dẫn tới việc Người sử dụng hủy việc ĐẶT VÉ. singbui.com không chịu trách nhiệm về những chi phí có thể xảy ra cho Người sử dụng do việc hủy ĐẶT VÉ. singbui.com cũng không chịu trách nhiệm nếu ĐẶT VÉ bị Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch hủy vì lý do singbui.com không thể liên hệ với Người sử dụng hoặc Người sử dụng không trả lời emai, điện thoại. Người sử dụng chấp thuận rằng Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch có thể thay đổi lại thời hạn mua vé và thời hạn mua vé mới chỉ cách thời điểm nhận thông báo một khoảng thời gian rất ngắn.

Người sử dụng chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong mục 3 ở trên cũng như các tham số cho việc lựa chọn các chuyến bay. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng: Sau khi ĐẶT VÉ, nếu các thông tin và tham số thay đổi, Người sử dụng có thể phải thực hiện một ĐẶT VÉ mới. Trong trường hợp này, singbui.com không đảm bảo rằng các thông tin về Giá vé, loại vé, ngày khởi hành, sẽ giống như các thông tin mà singbui.com đã gửi tới Người sử dụng trong ĐẶT VÉ cũ.

Việc ĐẶT VÉ của Người sử dụng sẽ được singbui.com xác nhận bằng cách gửi cho Người sử dụng một email với nội dung bao gồm Mã ĐẶT VÉ trên singbui.com và toàn bộ các thông tin có liên quan tới Tour, Vé tham quan, Vé chương trình đã đặt. Cụ thể, xác nhận về việc ĐẶT VÉ sẽ bao gồm các thông tin sau:

Mã ĐẶT VÉ (mã xác nhận);

Ngày hết hạn ĐẶT VÉ (ngày thanh toán);

Tổng chi phí, bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ;

Thông tin Tour, Vé tham quan, Vé chương trình;

Các hình thức thanh toán có thể. Nếu người sử dụng chưa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và chưa thanh toán cho ĐẶT VÉ;

Thông tin về người sử dụng Vé sử dụng dịch vụ theo thông báo từ Người sử dụng;

Các thông tin khác liên quan đến Vé sử dụng dịch vụ.

Trong xác nhận ĐẶT VÉ mà singbui.com gửi tới Người sử dụng có đường link dẫn tới trang web singbui.com Người sử dụng có thể đọc nội dung Điều khoản sử dụng này bằng cách bấm con chuột máy tính vào mục Điều khoản sử dụng trong phần chân trang của trang web singbui.com. Điều khoản sử dụng singbui.com cũng có thể được Trung tâm hỗ trợ singbui.com thông báo trực tiếp tới Người sử dụng. Bằng việc thanh toán để thực hiện việc ĐẶT VÉ, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã hiểu và chấp thuận các điều khoản của Điều khoản sử dụng singbui.com.

Xác nhận ĐẶT VÉ mà singbui.com gửi tới Người sử dụng không phải là Vé sử dụng dịch vụ và không có giá trị để thực hiện việc sử dụng Tour, Vé tham quan, Vé chương trình.

Tổng chi phí, bao gồm Giá Vé sử dụng dịch vụ và Phí dịch vụ, được tính bằng đơn vị là Đồng Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Người sử dụng sẽ nhận được Vé sử dụng dịch vụ điện tử sau khi đã thực hiện việc thanh toán trong thời hạn ĐẶT VÉ có ghi trong xác nhận ĐẶT VÉ và số tiền thanh toán phù hợp với điều khoản C, mục 9 của Điều lệ sử dụng singbui.com.

Người sử dụng hiểu rằng việc cung cấp đầy đủ thông tin vào mục Thanh toán theo yêu cầu trong xác nhận ĐẶT VÉ sẽ là cơ sở để thực hiện việc ĐẶT VÉ. Bất kể sự chậm trễ, cung cấp thiếu thông tin nào cũng có thể dẫn tới tình trạng không thực hiện được việc ĐẶT VÉ.

Việc thanh toán một phần của Tổng chi phí hoặc thanh toán sau thời hạn ĐẶT VÉ đồng nghĩa với việc chưa thanh toán.

Thanh toán

Người sử dụng có thể thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán được liệt kê trong trang Hình thức thanh toán tại trang web www.singbui.com. Người sử dụng hiểu rằng singbui.com không đảm bảo rằng tất cả các hình thức thanh toán sẽ được áp dụng cho các ĐẶT VÉ khác nhau. Phương thức thanh toán cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của việc ĐẶT VÉ cũng như vào chính sách của singbui.com về phương thức thanh toán.

Người sử dụng đồng ý rằng, ngày thanh toán, nếu không được chỉ ra trong một điều khoản nào khác của Điều kiện sử dụng singbui.com, được hiểu là ngày mà Tổng chi phí, bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ của singbui.com được thanh toán bằng các hình hình thức : (i) trực tiếp trên website của singbui.com hoặc đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán; (ii) chuyển tiền tới một trong các tài khoản ngân hàng của singbui.com; (iii) nộp tiền mặt tại một trong các văn phòng của singbui.com và được thực hiện trong giờ làm việc của singbui.com. Giờ làm việc của singbui.com được quy định trong điều khoản A, mục 7 của Điều khoản sử dụng. Chi tiết về các quy định có liên quan tới ngày thanh toán được quy định trong điều khoản E của bản Điều khoản sử dụng – MUA VÉ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC.

Theo như quy định trong mục 20 ở trên, khi singbui.com cung cấp các hình thức thanh toán, Người sử dụng có thể chọn các hình thức thanh toán Vé sử dụng dịch vụ dưới đây:

Thẻ tín dụng;

Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của singbui.com;

Phù hợp với điều khoản C, mục 9 của Điều khoản sử dụng, Người sử dụng đồng ý là trước thời điểm vé đã được xuất xong, singbui.com không đảm rằng Giá vé như đã chỉ ra trong xác nhận ĐẶT VÉ sẽ không thay đổi. Giá vé của các . Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch hoàn toàn có thể thay đổi. Người sử dụng chấp thuận rằng Giá vé có thể thay đổi trong các khoảng thời gian từ khi Người sử dụng nhận được xác nhận về việc ĐẶT VÉ cho tới khi Người sử dụng thực hiện việc thanh toán. Người sử dụng cũng chấp thuận rằng Giá vé có thể thay đổi ngay cả trong khoảng thời gian sau khi Người sử dụng đã thanh toán cho ĐẶT VÉ cho tới trước khi singbui.com thực hiện việc xuất vé điện tử.

Tại bất cứ giai đoạn nào trước khi singbui.com đã hoàn thành việc xuất vé, nếu Giá Vé sử dụng dịch vụ có thay đổi, singbui.com sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng ngay lập tức tại website hoặc qua email. Việc thông báo này sẽ được thực hiện tự động qua hệ thống website singbui.com. Khi nhận được thông báo về việc thay đổi Giá vé, Người sử dụng có quyền: Trả thêm tiền cho phần chênh lệch và tiếp tục thực hiện việc ĐẶT VÉ; hoặc hủy việc ĐẶT VÉ. Khi quyết định hủy việc ĐẶT VÉ vì lý do Giá Vé sử dụng dịch vụ thay đổi, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ các khoản đã thanh toán cho singbui.com để thực hiện việc ĐẶT VÉ này. Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch là người chịu trách nhiệm về các nguyên nhân của việc thay đổi này.

Trong trường hợp . Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch có thay đổi về thời hạn xuất vé, singbui.com sẽ không bị buộc phải tuân theo thời hạn xuất vé đã thông báo cho Người sử dụng trước đó. Người sử dụng nếu đồng ý với thời hạn xuất vé mới cần tuân thủ các quy định về thời hạn xuất vé theo thời hạn mới. Nếu không đồng ý với thay đổi về thời hạn xuất vé mới, Người sử dụng có quyền hủy việc ĐẶT VÉ. Không thanh toán trước thời hạn xuất vé mới đồng nghĩa với việc Người sử dụng đề nghị hủy ĐẶT VÉ. Khi Người sử dụng hủy việc ĐẶT VÉ toàn bộ các khoản mà Người sử dụng đã trả cho singbui.com để thực hiện việc ĐẶT VÉ này sẽ được trả lại cho Người sử dụng. ĐẶT VÉ sẽ được hủy phù hợp với khoản C, mục 9 của Điều khoản sử dụng.

singbui.com không chịu trách nhiệm về những việc xẩy ra, bao gồm cả những chi phí mà Người sử dụng đã bỏ ra để thực hiện việc ĐẶT VÉ theo xác nhận ĐẶT VÉ trước đó, mà nguyên nhân là do Người sử dụng đồng ý trả thêm khoản chênh lệch hoặc do Người sử dụng đồng ý hủy ĐẶT VÉ trong trường hợp . Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch thay đổi Giá vé hoặc thay đổi thời hạn xuất vé. Điều khoản này không áp dụng với số tiền mà Người sử dụng đã thanh toán để thực hiện việc ĐẶT VÉ trước thời điểm hủy việc ĐẶT VÉ, khoản tiền đã trả này, theo điều khoản C, mục 9 của Điều khoản sử dụng, sẽ được hoàn lại toàn bộ cho Người sử dụng.

Người sử dụng đồng ý rằng việc thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được thực hiện thông qua các phương thức sau:

Thanh toán thông qua cổng thanh toán thanh toán trực tuyến mà singbui.com liên kết;

Thanh toán thông qua các máy cà thẻ được cung cấp bởi các Ngân hàng.

Người sử dụng chịu trách nhiệm về việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình theo đúng các điều kiện mà Người sử dụng đã ký với công ty phát hành thẻ tín dụng. Ngoài ra Người sử dụng cũng phải đồng ý với các điều khoản sử dụng của đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán cho singbui.com. Điều khoản này được công bố rộng rãi trên website www.singbui.com.

singbui.com không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thanh toán bị từ chối và sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng khi việc thanh toán bị từ chối. Trong trường hợp này, Người sử dụng có thể chọn các hình thức thanh toán khác.

Người sử dụng đồng ý rằng với việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, tài khoản thẻ tín dụng của Người sẽ dụng sẽ bị thu một khoản tương đương với Giá Vé sử dụng dịch vụ,Phí dịch vụ trả cho singbui.com và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có).

Bằng việc cung cấp các thông tin, Người sử dụng đồng ý dùng thẻ tín dụng để trả một số tiền tương đương với Giá Vé sử dụng dịch vụ cộng với Phí dịch vụ cho singbui.com và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có). Việc trả tiền này được hiểu là việc thanh toán cho Vé sử dụng dịch vụ theo ĐẶT VÉ.

Việc xác thực thẻ tín dụng của Người sử dụng chỉ được thực hiện trong giờ làm việc của trung tâm hỗ trợ singbui.com. Quy định về giờ làm việc được chỉ ra trong khoản A, mục 7 của Điều khoản sử dụng.

Trong trường hợp việc thanh toán bằng thẻ tín dụng không thực hiện được, Người sử dụng có thể chọn hình thức thanh toán khác hoặc hủy ĐẶT VÉ trước thời hạn. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về các rủi ro có liên quan tới việc thanh toán bằng thẻ tín dụng bị từ chối.

Đồng ý thanh toán bằng thẻ tín dụng là hình thức thanh toán cho ĐẶT VÉ. Tuy nhiên singbui.com khẳng định rằng việc này không đảm bảo rằng Giá vé sẽ không thay đổi. Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch hoàn toàn có thể thay đổi Giá vé sau khi Người sử dụng đã đồng ý thực hiện việc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nếu có sự thay đổi về Giá vé trong khoảng thời gian từ sau thời điểm việc thanh toán bằng thẻ tín dụng đã được thực hiện cho tới trước khi vé được xuất, Người sử dụng có quyền quyết định theo quy định trong khoản C, mục 9 của Điều khoản sử dụng.

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Người sử dụng có thể sử dụng hình thức chuyển khoản để thanh toán nếu hình thức thanh toán này được chấp nhận trong các xác nhận về việc ĐẶT VÉ. Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Người sử dụng sẽ nhận được các thông tin xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển khoản. Xác nhận từ ngân hàng này không có nghĩa là singbui.com đã nhận được tiền và không có nghĩa là hợp đồng vận chuyển đã được ký kết.

Thanh toán bằng tiền mặt

Người sử dụng có thể trả bằng tiền mặt tại các văn phòng của singbui.com. Người sử dụng cũng có thể trả bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại các ngân hàng mà singbui.com có tài khoản. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của ngân hàng, Người sử dụng có thể phải trả phí giao dịch theo quy định của từng ngân hàng. Thông tin về tài tài khoản ngân hàng của singbui.com có trong các xác nhận ĐẶT VÉ.

HUỶ ĐẶT VÉ

Vé không đi có thể hoàn lại:
+ Phí hoàn lại là 5sgd – 10/ vé. Tùy loại vé. 

 + Áp dụng cho các vé có hạn từ 3 – 6 tháng. Không áp dụng với các vé cố định ngày giờ
 + Thời gian hoàn tiền 15 ngày – 3 tháng Tùy vé.

 

Người sử dụng có thể hủy bỏ các ĐẶT VÉ trong thời hạn mua vé, trước khi vé đã được xuất bằng cách liên lạc với Trung tâm hỗ trợ singbui.com trong giờ làm việc. Hủy ĐẶT VÉ trước thời hạn mua vé sẽ không bị tính phí hủy.

Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch có thể hủy các ĐẶT VÉ trong thời hạn mua vé, trước khi vé đã được xuất vì một vài lý do từ phía các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch hoặc trong các trường hợp bất khả kháng. Nếu trường hợp này xảy ra, Trung tâm hỗ trợ singbui.com sẽ liên lạc ngay và thông báo cho Người sử dụng ngay trong giờ làm việc. Hình thức liên lạc bằng điện thoại hoăc email. Trong trường hợp này, Người sử dụng có quyền tạo các ĐẶT VÉ mới. singbui.com không đảm bảo rằng các điều kiện trong các ĐẶT VÉ mới sẽ giống như các điều kiện trong ĐẶT VÉ đã bị hủy.

MUA VÉ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Người sử dụng có thể mua Vé sử dụng dịch vụ theo hình thức ĐẶT VÉ, cho bản thân Người sử dụng hoặc cho một bên thứ ba khi:

Người sử dụng có đủ năng lực để thực hiện và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình;

Người sử dụng cung cấp thông tin thật về cá nhân hoặc về hành khách (bên thứ ba);

Người sử dụng hoặc hành khách có đầy đủ giấy tờ hợp pháp phục vụ cho việc đi lại;

Người sử dụng sử dụng thẻ tín dụng mà bản thân Người sử dụng là chủ sở hữu hoặc được sự cho phép của chủ sở hữu để thực hiện việc thanh toán Vé sử dụng dịch vụ. Người sử dụng hiểu rằng, việc sử dụng thẻ tín dụng giả hoặc lấy trộm là hành vi vi phạm Bộ Luật Hình sự.

singbui.com thực hiện việc xuất Vé sử dụng dịch vụ sau khi đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán từ Người sử dụng trong giờ làm việc của singbui.com và phù hợp với các quy định trong Điều khoản sử dụng. Phụ thuộc vào hình thức thanh toán và trong một số trường hợp nhất định, singbui.com có thể thực hiện việc xuất vé ngoài giờ làm việc. Thông tin về ngày nghỉ lễ, ngày Trung tâm hỗ trợ singbui.com không làm việc được thông báo trên trang web của singbui.com và có thể sẽ được thông báo bằng điện thoại tới Người sử dụng. Với những vé có thời hạn xuất vé trùng với những ngày nghỉ, singbui.com có thể sẽ thực hiện việc xuất vé cho Người sử dụng vào những ngày trước đó.

singbui.com sẽ gửi Vé sử dụng dịch vụ điện tử tới Người sử dụng qua email trong ngày mà vé điện tử được xuất. singbui.com không chịu trách nhiệm về việc Người sử dụng không nhận được vé điện tử do Người sử dụng cung cấp địa chỉ email sai. Trong trường hợp không nhận được Vé sử dụng dịch vụ, Người sử dụng nên kiểm tra lại các chương trình chống virus, chống spam xem các chương trình đó có ngăn cản việc nhận Vé sử dụng dịch vụ không hoặc liên hệ với singbui.com.

HỦY VÉ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Người sử dụng chấp thuận rằng các . Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch có thể hủy Vé sử dụng dịch vụ sau khi Vé sử dụng dịch vụ đã được xuất vì một số lý do chủ quan từ Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch hoặc LCC hoặc vì các lý do bất khả kháng. Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch truyền thống chịu trách nhiệm về việc hủy Vé sử dụng dịch vụ này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ các Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch, singbui.com sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng cũng như giải pháp đề nghị của các Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch.

Trong trường hợp Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch truyền thống có các điều kiện về việc hủy vé trong bảng giá thì Người sử dụng có quyền hủy vé theo đúng các điều kiện đó.

Trong trường hợp hủy vé, các khoản Phí dịch vụ mà Người sử dụng đã trả cho singbui.com sẽ không được trả lại.

Để thực hiện việc hủy vé, Người sử dụng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ singbui.com bằng điện thoại hoặc email.

ĐỔI VÉ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Người sử dụng chấp thuận rằng các Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch truyền thống cũng như có thể thay đổi các thông số của Vé sử dụng dịch vụ (ví dụ như: Thay đổi giờ khởi hành) sau khi Vé sử dụng dịch vụ đã được xuất vì một số lý do chủ quan từ .Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch hoặc vì các lý do bất khả kháng Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch truyền thống chịu trách nhiệm về thay đổi này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc thay đổi từ các . Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch, singbui.com sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng cũng như giải pháp đề nghị của các Các Đại lý/ Tổ chức/ Công ty du lịch.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

singbui.com là đơn vị quản l‎ý các dữ liệu cá nhân của Người sử dụng.

singbui.com cam kết rằng các dữ liệu cá nhân của Người sử dụng được dùng cho mục đích:

Thực hiện việc ĐẶT VÉ, và làm trung gian trong việc ký kết hợp đồng mua vé sử dụng Tour, Vé tham quan, vé chương trình theo hợp đồng mua dịch vụ;

Cung cấp các dịch vụ điện tử;

Đảm bảo liên lạc giữa Người sử dụng và singbui.com.

Người sử dụng có quyền truy cập các dữ liệu cá nhân đã cung cấp để chỉnh sửa lại hoặc yêu cầu dừng việc xử l‎ý các dữ liệu này.

Việc cung cấp các dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trên.

singbui.com cam kết rằng việc xử lý các dữ liệu cá nhân của Người sử dụng tuân thủ Luật pháp của nước Việt nam và singbui.com sẽ sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân không bị truy cập trái phép.

singbui.com khẳng định không xử lý các thông tin cá nhân mà Người sử dụng cung cấp cho các hệ thống thanh toán.

Người sử dụng có thể tiến hành thực hiện mọi thay đổi trong phạm vi thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thư yêu cầu, kèm theo những chi tiết cần thay đổi đến địa chỉ thư điện tử sau của singbui.com: admin@singbui.com

KHIẾU NẠI

Người sử dụng có quyền khiếu nại về những dịch vụ được cung cấp bởi singbui.com.

Nội dung khiếu nại của Người sử dụng cần có:

Lý do khiếu nại;

Thông tin Người sử dụng, bao gồm cả thông tin liên lạc và bản khiếu nại phải có chữ ký của Người sử dụng.

singbui.com sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu như ở mục 2, người có thẩm quyền đại diện singbui.com sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng và hướng dẫn Người sử dụng hoàn thành hồ sơ khiếu nại. singbui.com chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi Người sử dụng hoàn thành hồ sơ khiếu nại theo đúng yêu cầu như trong mục 2.

Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử và gửi đến địa chỉ: admin@singbui.com