Chùa Răng Phật Singapore – Buddha Tooth Relic Temple

Chùa Răng Phật được xây dựng vào năm 2007, nằm trong ChinaTown. Ngôi chùa có có kiến trúc mang đậm nét Trung Hoa. Tổng thể ngôi chùa có 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Ngôi chùa ược xem là bảo tàng nghệ thuật Phật giáo lớn nhất tại Singapore. Tầng 2 là nơi trưng …